Sekretess- och datalagringspolicy

Allmänt

I den här sekretess- och datalagringspolicyn beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in om våra kunder och webbesökare, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi skyddar dina rättigheter och uppfyller våra förpliktelser enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen. Lagen ställer bl.a. höga krav på konfidentialitet och säkerhet vid hantering av personuppgifter. Datainspektionen utövar tillsyn gällande förordningen.

Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild (levande) person, såsom t.ex. namn, hemadress, ip-adress, personnummer, bilder och e-postadress.

Vilka vi är

Ägare
Somatherm Heating & Drying AB
Bangårdsgatan 1
671 31 ARVIKA

Webbplatsen omfattar tjänsten RegistreraHD, Webbsida och Webbapp http://installator.somathermhd.se

Cookies i marknadsföringssyfte

Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Läs mer om vilka cookies Google använder. Cookies från Google sparas i max 540 dagar och Facebook 180 dagar. Därefter tas de bort automatiskt.

Google Analytics

Vi använder följande Google Analytics Annonseringsfunktioner:
Remarketing med Google Analytics
Visningsrapportering för Googles Display-nätverk
Demografi- och intresserapporter i Google Analytics
Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

Google Ads, DoubleClick, Facebook

Vi använder Google Ads, Facebook och andra plattformar för att annonsera på Internet. Google Ads Remarketing visar relevanta annonser anpassade till dig baserat på vilka delar av webbplatsen du har besökt genom att placera en cookie på din dator. Med Google Ads Remarketing kan vi skräddarsy vår marknadsföring så att den blir mer relevant för våra besökare. För anpassade annonser följer vi Google´s riktlinjer.

Registrering och Användningsområde

Webbplatsen är ett hjälpmedel för installatörer som arbetar med Somatherm Heating & Drying AB produkter. Webbplatsen och dess verktyg gör det enklare för installatören att skapa garantidokument samt hålla koll på sina installationer.

När du registrerar dig som användare på webbplatsen godkänner du att du har rätt att företräda din organisation och dess uppgifter. Informationen som du har angivit kommer sedan att finnas tillgänglig på hemsidan. När du sedan lägger till anställda inom din organisation ansvarar du för att delge denna information till dem.

Formulär

När du använder RegistreraHD´s formulär för registrering av installation för golvvärme kan du välja att ange information om kund/boende där du- eller ditt företag har utfört installationen. Det vill säga slutkundens personuppgifter. I detta fall måste du ha ett godkännande från kund som intygar att du har tillåtelse att använda dig av hens uppgifter på hemsidan.

Ansvarsbegränsning

Ägare av denna webbplats ansvarar inte för förlorad information och kan inte hållas ansvariga för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av denna webbplats. Med det sagt ansvarar du- eller ditt företag själva för er egen backuphantering.

Garanti för golvvärmeinstallation

För att kunna ta del av det utökade garantin, så skall formuläret för golvvärmeinstallation vara rätt ifyllt samt att kunden skall kunna visa upp sin egen kopia av formuläret i form av PDF.

Personuppgifter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) informerar vi dig om att Somatherm Heating & Drying AB kan komma att behandla följande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Foto
  • Användarnamn
  • Lösenord
  • IP-adress

Endast de personuppgifter som du själv har valt att lämna via registrering och formulär behandlas av oss. Vi använder sedan dina uppgifter för att ge dig tillgång till vår tjänst, garanti för våra produkter och för eventuell kontakt med dig.

Du och ditt företag är ansvariga för att ni får lämna in uppgifter om boende/slutkunder där ni har gjort installationer. Uppgifterna för slutkund använder vi inte utan behandlar dem endast för att garantiåtaganden skall kunna hanteras. De lämnas inte vidare till någon annan part.

Rättigheter för innehåll

Innehåll som publiceras på webbplatsen tillhör Användaren och dess organisation. Användaren ger Ägaren rätt att på Webbplatsen eller på annat sätt inom verksamheten kostnadsfritt använda, modifiera, publicera och distribuera innehållet.

Force majure – Oförutsedda händelser

Force majure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att Somatherm HD inte kan fullfölja sina åtaganden. Somatherm HD kan inte hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och dessa innefattar: Stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leveransåtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier, hackerattacker samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levereras i tid eller att servrarna inte fungerat som det ska.